Wandel voor het Leven

2 en 3 juni 2023

Wie zijn wij?

Wandel voor het Leven is een 24-uurs wandelevenement waarbij teams in estafettevorm wandelen
om geld op te halen voor kankeronderzoek en nazorg. Elk team heeft een kraam op de gezellige
braderie waar zij spullen en/of activiteiten verkopen. Ons doel is om een gezellig evenement neer te
zetten waar we met elkaar saamhorigheid creëren en er een dag met een lach en een traan van te
maken. De opbrengst van de teams en sponsoren doneren wij aan KWF, Toon Hermans Huis Tiel en
een nog nader te bepalen lokaal doel.

Stichting Wandel voor het Leven
RSIN : 863546614


DOEL

het organiseren van diverse activiteiten en bijeenkomsten, onder meer door het houden van
een vierentwintig uurs wandelestafette in de omgeving van Neerijnen en omliggende dorpen in de
gemeente West Betuwe, tezamen met het organiseren van een braderie en markt, met het doel om
geld in te zamelen voor KWF Kankerbestrijding en het Toon Hermans Huis, alsmede andere goede
doelinstellingen op het gebied van kankerbestrijding in de meest ruime zin des woords.

Opgericht 18-01-2022,
te Neerijnen, gemeente West Betuwe
Achterstraat 1, 4182 CD Neerijnen.
www.wandelvoorhetleven.nl
wandelvoorhetleven@gmail.com
NL 90 RABO 0189 6118 04

Dagelijks bestuur:
De bestuursleden zijn onbezoldigd en ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij doen hun werkzaamheden op vrijwillige basis.

voorzitter: Bert Vos
secretaris: Rianne van Valkenburg
penningmeester : Elles Doomen


Hieronder vind u ons beleidsplan en financiële verantwoording 2022